23 Ekim 2020 Cuma

M
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
G G G G G G G G G G
A A A A A A A A A A A A A A A
D D
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B B B B B B B

Erzurum’da 14 Yılda 273 Yatırım

Ekonomi Bakanlığı 2015 yılı şubat ayı yatırım teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın şubat ayında bölgesel bazlı 2, ocak-şubat ayları döneminde 3 bölgesel, 1 genel olmak üzere 4, 2001-2015 ekseninde ise 81 bölgesel, 192...

19 Nisan 2015 Pazar 09:27
Erzurum’da 14 Yılda 273 Yatırım
Ekonomi Bakanlığı 2015 yılı şubat ayı yatırım teşvik verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın şubat ayında bölgesel bazlı 2, ocak-şubat ayları döneminde 3 bölgesel, 1 genel olmak üzere 4, 2001-2015 ekseninde ise 81 bölgesel, 192 genel ölçekli olmak üzere toplam 273 yatırım teşvik belgesi aldı.

EKONOMİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Şubat ayında 2 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Teşvikli 2 bölgesel yatırım için 74 milyon TL tutarında harcama yapıldı, istihdam hacmi ise 166 kişi olarak açıklandı. İlde ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dilimde ise 3 bölgesel ve 1 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 106, genel yatırımlar için 5 milyon TL harcama yapıldı. İstihdam hacmi ise 216 kişi olarak belirlendi.

2001-2015 DÖNEMİ

Erzurum’da 2001-2015 yılları arasında 81 bölgesel, 192 genel olmak üzere 273 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 716 milyon, genel bazlı yatırımlar için 1.6 milyar olmak üzere toplam 2.3 milyarlık harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 501, genel yatırımlarda ise 3 bin 838 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ ŞUBAT 2015 VERİLERİ

2015 yılı Şubat ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 5,8 milyar TL olan 376 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde toplam 13 bin 556 kişilik istihdam öngörüldü.

Şubat ayında düzenlenen 376 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 350 adedi yerli firmalar, 26 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 4,4 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,3 milyar TL oldu.

ŞUBAT AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Şubat ayında verilen teşvik belgelerinin 134 adedi I. Bölgede, 84 adedi II. Bölgede, 40 adedi III. Bölgede, 49 adedi IV. Bölgede, 31 adedi V. Bölgede, 36 adedi VI. Bölge ve 2 adedi ise Muhtelif Bölgelerde bulunuyor

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,2 milyar TL’si I. Bölgede, 2,9 milyar TL’si II.Bölgede, 279 milyon TL’si III. Bölgede, 234 milyon TL’si IV. Bölgede, 883 milyon TL’si V. Bölgede, 134 milyon TL’si VI. Bölgede ve 152 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerde.

ŞUBAT AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Şubat ayında düzenlenen 376 adet belgenin 268 adedi komple yeni yatırım, 80 adedi tevsi, 28 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşuyor. Şubat ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 4,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 756 milyon TL’si tevsi ve 120 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan müteşekkil.

ŞUBAT AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Şubat ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 950 milyon TL’si Enerji sektöründe, 3,3 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 12 milyon TL’si Madencilik sektöründe.

ŞUBAT AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Şubat ayında düzenlenen 376 adet yatırım teşvik belgesinin 188 adedi Bölgesel, 187 adedi Genel ve 1 adedi ise Büyük Ölçekli mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 5,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 3,3 milyar TL’si Bölgesel, 2,2 milyar TL’si Genel ve 243 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara ait.

2015 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ GELİŞMELERİ

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 32,7 milyar TL olan toplam 720 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde 24 bin 5 kişilik istihdam öngörüldü.

Ocak-Şubat döneminde düzenlenen 720 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 670 adedi yerli firmalar, 50 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 7,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 25,4 milyar TL olarak kaydedildi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde verilen teşvik belgelerinin 245 adedi I. Bölge, 147 adedi II. Bölge, 81 adedi III. Bölge, 77 adedi IV. Bölge, 64 adedi V. Bölge, 103 adedi VI. Bölge ve 3 adedi ise Muhtelif Bölgelere ait bulunuyor.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 2,7 milyar TL’si I. Bölgede, 3,6 milyar TL’si II. Bölgede, 677 milyon TL’si III. Bölgede, 396 milyon TL’si IV. Bölgede, 1,5 milyar TL’si V. Bölgede, 349 milyon TL’si VI. Bölgede ve 23,4 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerde olduğu bildirildi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2015 yılı Ocak-Şubat döneminde düzenlenen 720 adet belgenin 476 adedi komple yeni yatırım, 178 adedi tevsi, 66 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu açıklandı. Ocak-Şubat döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 32,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 30,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 1,3 milyar TL’si tevsi ve 422 milyon TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu kaydedildi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Şubat döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 32,7 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 24,7 milyar TL’si Enerji sektöründe, 5,4 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 2,6 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 38 milyon TL’si ise Madencilik sektöründe olduğu aktarıldı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Şubat döneminde düzenlenen 720 adet yatırım teşvik belgesinin 393 adedi Bölgesel, 3 adedi Büyük Ölçekli ve 324 adedi ise Genel mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 32,7 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 4,8 milyar TL’si Bölgesel, 23,5 milyar TL’si Büyük Ölçekli ve 4,3 milyar TL’si ise Genel mahiyetteki yatırımlara ait.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2015 sonuna kadar 12 bin144 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 11 bin 449 adedi yerli firmalar, 695 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 172,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 56,6 milyar TL oldu.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 36, II. Bölge yüzde 17, III. Bölge yüzde 15, IV. Bölge yüzde 11, V. Bölge yüzde 9, VI. Bölge yüzde 12 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,4 pay aldı.

Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 34, II. Bölgenin payının yüzde 16, III. Bölgenin payının yüzde 12, IV. Bölgenin payının yüzde 8, V. Bölgenin payının yüzde 6, VI. Bölgenin payının yüzde 7 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 17 olduğu görüldü.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2015 sonuna kadar düzenlenen 12.144 adet teşvik belgesinin 7 bin 421 adedi Komple Yeni Yatırım, 3 bin 510 adedi Tevsi ve bin 213 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara ait. Bu dönemde öngörülen 229,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 165,9 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 45,8 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2015 sonuna kadar düzenlenen 12 bin 144 adet yatırım teşvik belgesinin 7 bin 12 adedi Bölgesel, 48 adedi Büyük Ölçekli, 5 bin 69 adedi Genel ve 15 adedi ise Stratejik mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 229,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 97,2 milyar TL’si Bölgesel, 45,6 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 72,9 milyar TL’si Genel iken 13,7 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Şubat 2015 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 229,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 74,6 milyar TL’si Enerji, 59,5 milyar TL’si Hizmetler, 83,7 milyar TL’si İmalat, 11,6 milyar TL’si Madencilik sektörlerinde.

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Sizce Hatay depreme hazır mı?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
  • Hatay Olay  -Güncel Hatay haberleri, Son dakika Hatay haber ve Gelişmeleri. - 15 Ocak 2016 Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV